หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา
กระบอก/แกนกระดาษชนิดมีฝาปิด

* ขนาด 6.3 ซม. , 8.3 ซม. ภาพที่ 2 สำหรับบรรจุโปสเตอร์ , แบบงานก่อสร้าง , ลวดเชื่อม , ทองแดง และอื่นๆ * ขนาด 21.5 ซม. , 30 ซม. สำหรับบรรจุโรตารี่ , ม้วนผ้า , โปสเตอร์ , พรม หรืออุปกรณ์อื่นๆ หากต้องการขนาดอื่นๆสามารถโทรสอบถามได้

ลิงค์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในหมวดเดียวกัน