หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา
แกนกระดาษ

มีขนาด 5 – 100 ซม. ยาว 1 – 800 ซม. ใช้สำหรับม้วนผ้า , เชือก , พลาสติก , ฟิล์ม , เทปกาว , หนัง เหล็ก , สแตนเลส , อลูมิเนียม และอื่นๆ

ลิงค์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในหมวดเดียวกัน