หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา
ถังกระดาษขอบเหล็ก

ขนาด 51.4 ซม. 55.8 ซม. 58 ซม. 59.4 ซม. ฝาพลาสติก / ฝาเหล็ก มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 122 – 244 ลิตร มีเข็มขัดเหล็กรัดพร้อมตัวล็อคพลาสติก กันการปิด-เปิด ตัวถังผลิตจากกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ก้นถังเป็นกระดาษคราฟท์ชนิดพิเศษอัดแข็ง * ภายในสามารถสั่งเคลือบโอพีพีกันซึม หรือสั่งติดหูหิ้วเหล็ก