หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา
ถังกระดาษขอบเหล็ก

ขอบเหล็ก ขนาด Ø40 ซม. มีฝาให้เลือกหลายชนิด เช่น ฝากระดาษอัด / ฝาพลาสติก / ฝาเหล็ก มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 48 – 121 ลิตร มีเข็มขัดเหล็กรัดพร้อมตัวล็อคพลาสติก กันการปิด-เปิด ตัวถังผลิตจากกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ก้นถังเป็นกระดาษคราฟท์ชนิดพิเศษอัดแข็ง