หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา
ตัวอย่างกระป๋องกระดาษ 7

ขนาด Ø83.3x1x210 mm

ฝาชนิด Removable Lids (สามารถเปิดปิดซ้ำได้ตามความต้องการของลูกค้า)