หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา
ตัวอย่างกระป๋องกระดาษ 6

ขนาด Ø98.5x1x95 mm
ฝากระดาษแบบครอบด้านนอก 
มีการติดฉลากรอบตัวบรรจุภัณฑ์เพื่อความสวยงาม