หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา
ตัวอย่างกระป๋องกระดาษ 5

ขนาด Ø99x1x125 mm ฝากระดาษแบบครอบด้านนอก

มีการเจาะรู(ยึดด้วยตาไก่)และร้อยยึดด้วยริบบิ้นสำหรับเป็นหูหิ้วกระป๋อง