หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา
ตัวอย่างกระป๋องกระดาษ 4

ขนาด Ø76.2x1.2x100 mm
ผิวภายนอกหุ้มด้วยฉลากลวดลายต่างๆ