หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา
ฝา Removable Lid

เป็นฝาเหล็กที่สามารถเปิด-ปิดได้ เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าทั่วไป เช่น โปสเตอร์ คุกกี้ ผ้าพันคอ ของเล่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์