หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา
ฝาพลาสติกแบบสวมใน

เป็นฝาพลาสติกที่สามารถเปิด-ปิดได้ เช่น กระบอกสำหรับใส่โปสเตอร์