หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา
ถังกระดาษฝาพลาสติก ขนาด Ø 21.5, 30, 38.5 ซม.

ขนาด Ø 21.5 ซม. มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 5 – 16 ลิตร ฝาปิดเป็นพลาสติกสีขาว

ขนาด Ø 30 ซม. มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 18 – 68 ลิตร ฝาปิดเป็นพลาสติกสีครีม,สีน้ำเงิน

ขนาด Ø 38.5 ซม. มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 42 – 112 ลิตร ฝาปิดเป็นพลาสติกสีขาว

ลิงค์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในหมวดเดียวกัน