หมวดสินค้า
ข้อมูลระบบ
รับข่าวสาร
รับข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ Singchai.co.th


SOCIAL NETWORK
รับข่าวสารผ่านทาง Social Network Singchai.co.th
แบบหล่อเสา

แบบหล่อเทียน สำหรับหล่อเทียนพรรษา

      ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 20 เซนติเมตร สูง 1 เมตร พร้อมไส้เทียนและปิดก้นด้วยไม้อัด

สำหรับท่านที่สนใจ ทางบริษัทฯจำหน่ายให้ในราคาทุน

       แบบหล่อเทียน ราคาท่อนละ 210 บาท

       ขาตั้งแบบหล่อเทียน ราคาอันละ 210 บาท (สามารถเก็บไว้ใช้ปีต่อไปได้)

สำหรับวัด ทางบริษัทฯยินดีถวายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

       โดยทางวัดสามารถติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทฯ